top of page
Sandık
Sandık

Yürütücüler: Elif Gökçen Tepekaya Sunay Paşaoğlu

press to zoom
Üç Nokta
Üç Nokta

Yürütücüler: Yalım Ardıç Naile Kaş Ezgi Onur Selen Tuğrul Atölye zihinlerde herkese; söylenenin, gösterilenin üzerine derinleşebilmek adına kişisel bir alan açan üç noktanın potansiyelini çıkış noktası olarak alır. Ankara ile ilgili her türlü imaj, metin ve ses üzerinden kente dair olana odaklanmaya, görüntüleri 'nasıl gördüğümüzü' ve belki de onlardan 'ne beklediğimizi' deneyimleme ihtimaline kapısını açar.

press to zoom
Yamamak
Yamamak

Yürütücüler: Yusuf Bulut Elif Sidar Ökdemir Merve Yıldırım Kent belleği nedir? Ankara’nın belleği dendiğinde aklınıza ne gelir? Ankara sadece Anıtkabir, Kale, Kızılay’daki trafik ışıkları gibi statik imajlarından mi ibarettir? Kent belleğini oluşturan şeyler sadece medyanın servis ettiği popüler imajlar mıdır? GÜM!

press to zoom
GÜM-bet
GÜM-bet

Yürütücü: Sinan Logie Ankara’nın anıtsal karakterli mimari örneklerinden çıkarak,öğrencilerin bir Kümbet (veya ‘’Güm-bet’’) tasarlamarı beklenecek.Bu tasarım süreci, tarihi merkezi planlı anıtsal yapıların ṣemalarının incelenmesine dayanarak, Ankara’yı inṣaa eden Modern mimarlık ustalarının strüktür ṣemalarının bir yorumu olarak belirlenmektedir. Her proje, bir ustanın eserlerini veya bir eserini derleyen bir Modern mimarlığa Anıt Mezar olarak düṣünülmelidir.

press to zoom
Mnemonic Locus
Mnemonic Locus

Yürütücüler: Merve Bıyık Emre Günel Hülya Yavaş Ankara ile ilgili var olan bellekler ile incelediğimiz eserler yoluyla oluşturduğumuz “protez bellek”ler bir araya getirilerek kolektif bir Ankara belleği inşa edilecektir. Şehri temsil eden kolektif hafızanın locus’u olarak süreci ve sonucu, geçmişi ve bugünü, sinema, edebiyat ve mimarlığı bir arada bulunduran çok katmanlı bir Ankara yorumu oluşturacaktır.

press to zoom
Kent Çöpü
Kent Çöpü

Yürütücüler: Ezgi Başar Adnan Aksu Nesli Naz Aksu Selcen Yeniçeri Yusuf Aksu Begüm Aksu Her beden bünyesine yabancı olanı çöpe çıkarır. Ancak her çöp bünyeye bir şekilde geri döner. Beden varlığını bu sonsuz döngüye borçludur. Çöp ürettiği mantar ile kenti durağanlıktan devingenliğe evirir. Evrimi sürdürülebilir kılan her unsur gibi devrimcidir, anarşisttir ve marjinaldir. Var olan her şey başka bir şeyin çöpüdür......

press to zoom
Çöpün İşlevi ve Estetiği
Çöpün İşlevi ve Estetiği

Yürütücü: Besen İdil Börtücene İki bölümden oluşan atölyenin amacı: kent yaşamı içerisinde geri dönüşüm ekonomisinin yaratıcı, üretken ve ekolojik bir uygulama olarak nasıl değerlendirilebileceğini deneyimlemektir. [Asi Keçi Atölyeleri] 1/5

press to zoom
Kent Hafızası ve Bilgi Teknolojileri
Kent Hafızası ve Bilgi Teknolojileri

Yürütücü: Ayşin Zoe Güneş Atölye, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, konu ile alakalı olarak yapılmış farklı çalışmalar ele alınacak ve internet teknolojilerinin gerek toplumsal gerekse mimari bellek açısından sağladığı olanaklar incelenecektir. İkinci bölümde, katılımcıların yaşadıkları yada bağ kurdukları mekanlara ve binalara ait bilgiler ele alınıp derlenecektir. [Asi Keçi Atölyeleri] 2/5

press to zoom
Homo Urbanicus
Homo Urbanicus

Yürütücüler: Özgür Ceren Can Erhan Muratoğlu Homo Urbanicus Acil Durum Kutusu “Fluxus Box” atölyesi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılar “Fluxus” akımı üzerine atölye yöneticilerinin hazırladığı sunumu izler ve konu hakkında tartışırlar. İkinci bölümde ise katılımcılar “Homo Urbanicus Acil Durum Kutusu” temalı birer fluxus kutusu tasarlarlar. Bu kutu kentsel yaşamın özlemleri ve paradoksları ile baş edebilmek için bir acil durum kitidir. [Asi Keçi Atölyeleri] 3/5

press to zoom
Curcuna
Curcuna

Yürütücüler: Gülşah Aykaç Coşan Karadeniz Sezin Sarıca Atölye, aynı zemin(büyük beyaz bir kağıt) üstünde katılımcıları bir araya getirerek kolektif bir çalışma yaptırmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, kendilerine verilen imajları ve boyaları kullanarak kolaj tekniği ile bir 'kent düşlemesi' yaratacaklardır. Hem süreç hem de ürün, kent üstünden atölye sonunda tartışılacaktır. [Asi Keçi Atölyeleri] 4/5

press to zoom
Kent Nasıl Dönüşür ve
Kent Nasıl Dönüşür ve

Yürütücüler: Fatih Aksırt Erdal Ozan Metin 60’lı 70’li yıllarda sessiz sedasız bir gecede “pıt ” diye bitiveren konutların yerini şimdilerde “güm” diye düşüveren devasa binalar almakta Ankara’nın Şentepe’sinde. Kent Nasıl Dönüşür ve Ardında Ne Bırakır Atölyesi iki bölümden oluşmaktadır. Atölyenin fotoğraf okuma bölümünde üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve Ankara Şentepe bölgesindeki kentsel dönüşümü belgeleyen fotoğraflar incelenecek ve tartışılacaktır. [Asi Keçi Atölyeleri] 5/5

press to zoom
bottom of page